De juiste tolk voor elke bijeenkomst

Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst. Er zijn verschillende typen tolkdiensten. Afhankelijk van de soort bijeenkomst wordt er simultaan, consecutief of fluisterend vertaald.


Simultaanvertaling

Wat is simultaanvertaling

De tolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. De luisteraar hoort de vertolking direct via een hoofdtelefoon. Simultaanvertaling is een zeer intensieve vorm van vertalen. Simultaanvertaling is geschikt voor alle congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en/of een groot aantal deelnemers. Ook voor rechtszaken (b.v. octrooirechtzaken) wordt gebruik gemaakt van simultaanvertaling.

Hoe lang kan een tolk simultaan vertalen

Eén tolk kan maximaal 45 minuten achter elkaar simultaan tolken. Duurt een bijeenkomst langer dan 45 minuten, zijn er altijd twee tolken per taal nodig. De tolken zullen elkaar regelmatig afwisselen om zo de kwaliteit van de vertaling op een constant niveau te houden.

Techniek voor simultaanvertaling

Voor simultaanvertaling is technische apparatuur nodig zoals cabines, IR-ontvangers, en een geluidsinstallatie.


Consecutiefvertaling

Wat is consecutiefvertaling

De tolk vertaalt niet gelijktijdig met de spreker, maar samenvattend achteraf. De spreker is voor een bepaalde tijd aan het woord, vervolgens vertaalt de tolk het gesprokene hardop. Consecutiefvertaling is alleen geschikt voor een kleine groep en een beperkt aantal talen zoals bij contractbesprekingen en directievergaderingen of bedrijfsbezoeken.Deze vorm van tolken wordt vaak ingezet bij " depositions", waarbij getuigen verklaringen afleggen in civiele zaken.

Het achteraf vertalen maakt de bijeenkomst bijna twee maal zo lang.

Hoe lang kan een tolk consecutief vertalen

Eén tolk per taal is voor consecutiefvertaling in principe voldoende. De tolk moet wel op gezette tijden kunnen pauzeren. Bij een intensief programma zijn er twee of meer tolken nodig.

Techniek bij consecutiefvertaling

Voor consecutiefvertaling is geen technische apparatuur nodig.


Fluistervertaling

Wat is fluistervertaling

Fluistervertaling is een vorm van simultaanvertaling meestal zonder apparatuur. De tolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. De tolk zit direct achter de deelnemers die de vertaling nodig hebben. Fluistervertaling wordt gebruikt voor één dagdeel met korte presentaties waarbij slechts enkele deelnemers de gesproken taal niet beheersen. Ook bij rechtszaken wordt vaak gewerkt met fluistervertaling.

Hoe lang kan een tolk fluisterend vertalen?

Eén tolk kan zonder apparatuur voor maximaal twee personen de fluistervertaling verzorgen. Zolang de tolk regelmatig kan pauzeren is één tolk per taal voldoende. Zijn er onvoldoende momenten om te kunnen pauzeren, dan moet er gewerkt worden met twee tolken. Ze kunnen elkaar zo regelmatig afwisselen.

Techniek voor fluistervertaling

Voor fluistervertaling voor meer dan twee personen is een rondleidingset nodig.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close