Tolken op afstand (remote simultaneous interpretation, RSI)

Illuminated on air sign

In ons vakgebied wordt al geruime tijd gewerkt met tolken op afstand (RSI, remote simultaneous interpretation). Een goed voorbeeld zijn de WK-persconferenties, waar FIFA al sinds jaar en dag onze tolken remote inzet, soms duizenden kilometers verderop.

Hoe werkt tolken op afstand?

Bij meetings op afstand communiceren de deelnemers via het internet, de cloud of glasvezelverbindingen. Aan deze communicatie worden één of meerdere audiokanalen toegevoegd. De tolken ontvangen het beeld en geluid van de meeting en vertalen dit simultaan. Hun signaal wordt aan de meeting toegevoegd. De deelnemers krijgen de keuze tussen verschillende talen.

Binnen welke omgeving?

Misschien werkt u al jaren met video conferencing systemen zoals BlueJeans, Cisco Webex Meetings of GoToMeeting. Misschien bent u net aan de slag gegaan met Microsoft Teams of Zoom. Misschien heeft u geen voorkeur voor een bepaald platform, zolang er maar vertaling is. Voor elke setting kan Congrestolken de mogelijkheid creëren om in meerdere talen te vergaderen of te presenteren.

Wat is er nodig voor tolken op afstand?

Net als voor de deelnemers is voor de tolken een goede verbinding cruciaal. Dit geldt voor de internetverbinding, maar ook voor het audio- en videosignaal. Congrestolken werkt samen met technische partners die dit waarborgen. Dit werkt via zogeheten “hubs”: een tolkencabine met een perfecte aansluiting (met backup) en technische ondersteuning.

Deze werkwijze vraagt om tolken die kunnen functioneren onder de extra druk die een remote-omgeving met zich meebrengt. Gelukkig zijn de tolken van Congrestolken getraind in het werken op afstand, inclusief live persconferenties, presentaties en vergaderingen.

Onze tolken op afstand zijn vertrouwelijk en veilig

De bestaande platforms voor remote-tolkdiensten en videoconferenties zijn goed beveiligd. Onze technische partners hebben ook mogelijkheden voor vergaderingen die extra beveiligingsmaatregelen vereisen.

Congrestolken werkt met uitstekende verbindingen

De voorkeur gaat uit naar een oplossing waarbij de tolken op afstand (remote interpreters) werken vanuit een “hub” bij de technische partner, om zo de kwaliteit van de verbindingen te waarborgen. Mocht dit voor u niet haalbaar zijn, dan kan gekeken worden naar de mogelijkheid om de tolken vanuit een speciaal hiertoe ingerichte ruimte in huis te laten werken.

Heeft u een “eenvoudige” vergadering waarvoor consecutief-vertaling (een gesprekstolk) nodig is? Bent u gewend aan fluistertolken met rondleidingssetjes en zijn bovengenoemde oplossingen te omslachtig? Neem dan vooral contact op voor een oplossing op maat.

Op locatie of op afstand, Congrestolken zorgt voor naadloze communicatie.